Papp Gábor PolgármesterPapp Gábor - Hévíz Város PolgármesterePapp Gábor Polgármester

2014.08.20. Ünnepi beszéd

Tisz­telt Höl­gye­im és Ura­im!

Tisz­telt Ün­nep­lő Magyarok!

 

Szeretettel köszöntöm Önöket Államalapító Szent István királyunk ünnepén!  

Köszöntöm körünkben Rigó Csaba kormánymegbízott urat, a Zala Megyei Kormányhivatal éléről!

Köszöntöm egyházi vezetőinket a keresztény történelmi egyházak képviseletében!

Köszöntöm valamennyi kedves vendégünket, akik a mai napon velünk együtt ünneplik államalapításunk ünnepét!

 

A magyar állam megalapítása első magyar királyunk, Szent István vitathatatlan érdeme.

Ő élt a kor adta lehetőséggel, holott ezek a lehetőségek mindenki más számára is adottak voltak.

A Kárpát-medencében ötezer éve laktak különböző népek: kelták, rómaiak, avarok, frankok, germán törzsek, akik vagy beolvadtak a többi nép közé, vagy eltűntek nyomtalanul a történelem során.

Csak a magyarság tudott itt megmaradni, erős, ezeréves államot alapítani, amelyet Szent István királyunknak köszönhetünk, és annak, hogy államát a keresztény hitre építette.

Szent István nagysága abban rejlik, hogy felismerte, hogy ott és akkor Jézus Krisztus tanításainak sziklája az egyetlen, amelyre építeni lehet, amely egyben tudja tartani a magyarságot olyan módon, hogy országunk rövid idő alatt nagyhatalommá nőlje ki magát.

István király megálmodott egy országot, volt bátorsága meghoznia egy végérvényes döntést, amellyel Magyarországot és vele minden lakóját a keresztény Európához csatolta. Tudta, hogy ez az egy út van, és még ha számos kétkedő próbálta őt elbizonytalanítani, állhatatosan kitartott az elve mellett.

Kemény ember volt. Fiát, Imre herceget nem csak taníttatatta, hanem nevelte is. Erre legszebb fennmaradt példa a hozzá fűzött intelmei, amelyet nekünk is örökül hagyott.

De mi nekünk, magyaroknak a dolgunk 2014-ben?

Mi a helyes irány, melyik a jó út?

Augusztus 20-a évről évre emlékeztet minket arra, hogy a helyes út csakis a szentistváni út lehet, úgy kell élnünk és dolgoznunk, olyan országot, várost és közösséget kell magunk köré teremtenünk, amely nem tér le ezer éve kijelölt útról. Ahhoz, hogy államalapítónkat követni tudjuk, állhatatosság és bátorság kell. Mert kétkedők mindig lesznek. És olyanok is, akik azt mondják: Európában csak akkor van helyünk, ha megszűnünk magyarnak lenni. Márpedig ez nem igaz. Ezt nem szabad elhinnünk. Mert mondták ezt akkor is, amikor népszavazást írtak ki a határainkon túlra szakadt magyar testvéreink állampolgárságáról, és minket 23 millió román munkanélkülivel fenyegettek.

 

Szent István király helyet biztosított az idegeneknek is országában, nekünk pedig akkor nem volt bátorságunk teljes közösséget vállalni nemzettársainkkal. Szerencsére, azóta megtalálta Magyarország a helyes utat, és ha államhatárok is választanak el egymástól, a Szent Korona országaként mégis összetartozunk.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

Szent István intelmeiben a hit megőrzését tette az első helyre, amely a mai korban is olyan fontos, olyan szükséges ahhoz, amikor ki kell állnunk nemzeti érdekeinkért a világ előtt, Európa előtt. Ha mi magyarok nem védjük meg érdekeinket, senki nem fogja ezt megtenni helyettünk. Vállalni kell a kritikát, viselni a kétkedést és Istenben való hitünkkel megerősödve bátran kiállni döntéseinkért.  

Ha most körbenézünk a világban, súlyos válságokat, vészjósló dolgokat látunk magunk körül.

Ma ismét hasonló kérdések merülnek fel, mint 1000 éve: hogyan maradhat fenn a magyarság, milyen új alapokra kell helyezni hazánk jövőjét? Nagy horderejű változás előtt állunk, éveken keresztül követtünk a mások által kijelölt, rossz utat, amely válság idején mutatta meg, hogy nem, hogy kezelni nem képes azt, hanem inkább elmélyíti. Itt az idő, hogy megtaláljuk saját utunkat.

2010-ben itt Hévízen is új alapokra helyeztük a városvezetési stratégiánkat. Négy évvel ezelőtt, úgy érzem, mi, hévíziek is elindultunk a saját utunkon. Felismertük, hogy a gyógy-tó léte önmagában még nem elég ahhoz, hogy Hévíz fejlődni tudjon. Európai színvonalú fürdővárossá kell válnunk mind az infrastruktúrát, úgy a kulturális életet tekintve is. A 2010 előtti években a stagnáló néha csökkenő vendégéjszaka számot meg tudtuk fordítani, és ma már soha nem látott rekordokat döntöttünk.

Hévíz valóban felírta magát Európa térképére, amely ahhoz képest, hogy egy alig 5000 lelkes kis közösség vagyunk, nagyon nagy szó.

A város megtalálta saját kulturális arculatát, és felismertük, hogy melyek azok a rendezvények, amelyek amellett, hogy szórakoztatják városunk lakóit, élményekkel gazdagítják vendégeink itt töltött idejét, értéket is közvetít hazánkról számukra. A Boldog Békeidők Hévíze rövid három év alatt olyan ikonikus rendezvénysorozattá nőtte ki magát, amelynek idejéhez ma már sok vendégünk igazítja hévízi pihenését. De ugyanez mondható az éppen most zajló Borünnepünkre is, amely során megtelik a város, és ugyan néha bosszankodunk, hogy alig találni parkolóhelyet, büszkeséggel tölt el minket, hogy ilyen sokan kíváncsiak Hévíz kínálatára. Úgy érezzük, mintha az év ezen időszakában Hévíz lenne a világ közepe. Ugyan egy csöpp kis vidéki város vagyunk, de a magyar dal szempontjából 2014-ben Hévíz lett a főváros. Szeptemberben látványos programokkal hívjuk fel magunkra a figyelmet ismét, amely tovább viszi jó hírünket a világban. Célunk pedig itt is nem más, minthogy minél messzebb jusson el a hír, hogy Hévízre a világ bármely sarkából érdemes ellátogatni.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Szent István történelmi példája arra tanít meg minket, hogy állhatatosan, bölcsen mérlegeljük a kor adta lehetőségeket és kihívásokat, és bátran hozzunk olyan döntéseket, amelyek előbbre vihetik városunk, nemzetünk sorsát.

 

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

 

 

 


banner
banner
banner
              ©2014 Papp Gábor