Papp Gábor PolgármesterPapp Gábor - Hévíz Város PolgármesterePapp Gábor Polgármester

2012. 08. 20. Államalapítás ünnepe

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Ünneplő Magyarok! Tisztelt hévízi polgárok, kedves vendégeink!

 

Szeretettel köszöntöm Önöket Államalapító Szent István királyunk ünnepén!  A legősibb magyar ünnepen, a keresztény magyar államalapítás, és a magyar állam fennállásának emléknapján.

Az államalapításhoz kapcsolódó ünnepségeink, mint a mai is, többek között arra is kínálnak alkalmat, hogy magunkról gondolkodjunk, hogy magunkkal foglalkozzunk.
Erre a hétköznapok sodrásában nincs lehetőség. De ilyenkor, amikor felvesszük a szép ruhánkat, felhúzzuk város zászlórúdjaira a nemzeti lobogót, a lelkünket is igyekszünk feldíszíteni.

Kik vagyunk mi, magyarok, hol a helyünk a világban? Törpék, jelentéktelen nemzet vagyunk, akik rendre felülértékelik magukat, ahogy ezt a nemzetközi média címlapjain olvashatjuk?

Vagy dicsőséges, Istentől megáldott nemzet, akik nem oly rég Londonban 8 aranyérmet, 4 ezüst és 5 bronzérmet szereztünk!
Drága sportolóinknak ezúton is szeretettel gratulálok, mert túl azon, hogy kiemelkedő sportteljesítményt nyújtottak, sokkal fontosabb küldetést is véghezvittek: hozzájárultak ahhoz, hogy a magyarok, ez a sokszor hitehagyott, pesszimista nemzet ismét visszaszerezze önbecsülését. Újra egymás nyakába borulhattunk, megveregethettük a másik vállát, jelezve, hogy összetartozunk, egy nemzet vagyunk, a te örömöd az én örömöm is. Köszönet érte!

Szent István király gazdag örökséget hagyott nekünk hátra, amelyből az egyik legfontosabb az, hogy felismerte, ha nem fogunk össze, ha nincs nemzeti összetartozás, széthullunk. Erős államot csak összetartó, nemzeti öntudattal rendelkező polgárokból lehet kovácsolni.  
István akkoriban kijelölte hazánk útját, megkereste a helyünket Európában. S mit látunk most 2012-ben? Bátran ki merem jelenteni: most Európa keresi a helyét a világban.

Sodródik a pénz hatalma és a hamis értékrend adta téren, és most Magyarország lehet az, egyik, aki megmutathatja az irányt a helyes út felé.
Mert számunkra Szent István ezt is örökül hagyta. Olyan értékrendet fektetett le az országban, amely több mint 1000 évvel később is a valódi boldogság alapja lehet. A vándorló, kalandozó népet nem tartotta más össze, mint a közös portyák haszna, az újabb kalandok izgalma. A ma élő magyarok életét is meghatározó történelmi pillanat a honfoglalás, majd az államalapítás, mert Szent István óta nekünk, a magyar emberek többségének a mindennapok biztonsága már nem felpakolható, elcsomagolható kincseket jelent, hanem az otthon melegét.
Nem a mindenre nyitott, mindenre toleráns fellazult erkölcsöket, hanem a család és közösség összetartó erejét. Nem a megvásárolható és felhalmozható javakat, hanem a valódi hazaszeretetet.Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Hévíziek!

 

István király intelmei mellett a törvényeit szokták leggyakrabban emlegetni. Ezekről azt tudjuk, hogy a korabeli Európa legemberségesebb törvényei voltak. És talán a legfontosabb, hogy István képes volt betartani e szigorú, de igazságos törvényeket a királyságában. Emiatt, mai szóval élve „jogbiztonság” miatt, tömegek vándoroltak be Magyarországra és találták meg boldogulásukat.
Ma, hazánkban a jogbiztonságot az Alaptörvény biztosítja a polgárok számára. Az emberi jogok érvényesülése Magyarországon olyan kincs, amelyet őriznünk kell.
Jogállamiságunk alapjának megújulása, az új Alaptörvény a megújuló nemzet ígéretét is magában hordozza. Aki olvasta az Alaptörvényt, tudja, hogy az első mondta az, hogy „Isten áld meg a magyart!”
Majd a Nemzeti hitvallással folytatódik, amelynek első bekezdése így szól:
„Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelősséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat:
Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette.
Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdő őseinkre.
Büszkék vagyunk a magyar emberek nagyszerű szellemi alkotásaira.
Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át harcokban védte Európát, s tehetségével, szorgalmával gyarapította közös értékeit.”
Csodálatos gondolatok ezek, olyanok, amelyek azt mutatják, hogy a Szent István-i eszme örök érvényű hazánkban.

 

Tisztelt Ünneplők!

 

Nemcsak István életének és alkotásának, hanem még halálának is üzenete van számunkra. A király halála után majdnem 40 évig zavaros, belháborús kor köszöntött az országra, és amikor László király uralkodása alatt végre ismét rend és nyugalom lett, az emberek ráébredtek arra, mit is köszönhetnek István királynak. Azt, hogy jövőjüket, biztonságukat, boldogulásukat csakis az ő művére alapozhatják. A magyar nép azt akarta, hogy István a lehető legmagasabb tisztességre jutva kilépjen az időből és szentként maradhasson meg népe emlékezetében. Ez a várakozás és akarat, amikor kellett, csodákat termett.
Én úgy értelmezem ezt a történetet, hogy István nagyságának felidézése felszabadította az emberekben rejlő jót.
Erre különösen időszerű emlékezni ma, amikor a médiában megjelenő egyes politikai erők a negatívumoktól harsog, amikor - és ezt ne feledjük - sokan szenvednek a rendszerváltás elkerülhetetlen gazdasági következményeitől. Az 1990. után ránk szabaduló fogyasztói értékrend, a pénz egyeduralma, az egyre taszítóbb stílusúvá váló politizálás azonban azt hiszem csak elfedte, csak eltakarta a bennünk lévő jót. Hiszen az ország él, és bár nem ez áll az újságok címlapjain, az emberek megállták a helyüket a nehéz időkben.

 


Tisztelt Hévíziek!

 

Mi is büszkék lehetünk városunkra. Nemcsak saját városunk épüléséért és felvirágzásáért dolgozunk, hanem felelősséggel viseljük a régióban betöltött gazdasági szerepünket. Ötezer lakosú, európai szinten maroknyi kis közösség vagyunk,
ám Hévíz a főváros után a második leglátogatottabb idegenforgalmi célpont, repteret üzemeltetünk, jelentős adóforgalmunkkal országunkat is gyarapítjuk, sok-sok embernek munkahelyeket biztosítunk.
Városunk hozzájárul ahhoz, hogy országunk stabil tagja legyen az európai országok közösségének úgy, hogy közben nem feledjük soha: mi a Szent Korona Országa vagyunk!

 

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


banner
banner
banner
              ©2014 Papp Gábor