Papp Gábor PolgármesterPapp Gábor - Hévíz Város PolgármesterePapp Gábor Polgármester

2014.10.03. Idősek napi beszéd

Tisztelt Vendégeink, kedves Ezüst korúak!

 

 

Szeretettel köszöntöm Önöket az Idősek Világnapja alkalmából, melyet több mint két évtizede ünnepelnek Európa-szerte.

Nemrég olvastam valahol, hogy a világnapok kijelölése mindig egyfajta lelkiismeret furdalása a társadalomnak. Azért jelölnek ki egy-egy napot, mert úgy érzik, abban a témában tartozásuk van valakik felé, abban a témában valamit nem úgy tettek meg, ahogy kellett volna.

Igen. Az Idősek Napja is a társadalom lelkiismeretének napja. Igen, tartozásunk van Önök felé. Nem is kevés.

Sütő András írja egy helyütt: Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött.

A mi nemzedékünk bizony sokszor nehezen veszi tudomásul, hogy márpedig a világ nem vele kezdődött. Hogy e nemzedék előtt is volt élet! Hogy a mi világunk éppen az Önök és az Önök elődeinek munkásságával kezdődött. Önök építették számunkra ezt a várost, ezt a jelent; megteremtették azokat a kiváló feltételeket, melyekre mi alapozva a jövőnket építhettük és építhetjük tovább.

S ezt bizony sokan, sokszor elfelejtik. Ez a nap, az Idősek Világnapja minden évben figyelmeztet minket arra: az előttünk járók megtették már, amit a család, szűkebb hazájuk és az ország várt tőlük. Lelkiismerettel, becsületes, szorgalmas munkával, rengeteg lemondással, átdolgozott napokkal, éjszakákkal.

Megtették, s most a pihenés, a gondoskodás évei kell, hogy következzenek.

Gyermekeik, rokonaik, a város, ahol élnek, sokat tehet azért, hogy Önök a lehető legnagyobb kényelemben, szeretetben éljék nyugdíjas éveiket.

 

Tisztelt Vendégeink!

 

Sokat hallunk az úgynevezett primitív társadalmakról, hajlamosak vagyunk jóindulatú vagy éppen kissé fensőbbséges mosollyal szemlélni őket. Pedig bizony a gondoskodás, az idősekkel való bánásmód terén igenis sokat tanulhatnánk tőlük!

Nekik soha nem jutna eszükbe, hogy magára hagyják idős, a munkában megfáradt, betegségbe beletörődött idős családtagjaikat, rokonaikat. Természetes számukra, hogy időseiket a családban maradva gondozzák, hogy a gyerekeket az idősek iránti tiszteletre, szeretetre neveljék.

Müller Péter írásában olvastam: ,,Ősi és érett kultúrákban az öregeket nem azért tisztelték, mert "fáradságos életükkel kiérdemelték", nem is abból a józan előrelátásból, hogy "egyszer én is öreg leszek, s milyen jó lesz, ha nem hajítanak majd a szemétre!", hanem azért, mert a lélek még érzékenyebb volt, a szellem nyitottabb, s az öregember, óriási élettapasztalatával, olyan értékeket jelenített meg, amely a fiatalabbak számára vonzó és kívánatos volt! (...) Az öregember nem teher volt, hanem felbecsülhetetlen érték: nem azt nézték, milyen mulandó teste, hanem hogy ki lakik benne!"

 

Nekünk is ezt kell megtanulnunk. Hogy meglássuk mindenkiben a lelket, az értéket, hogy becsülni tudjuk mindazt, amit a másik az élete során tett.

 

Kedves Idős korúak!

Hosszú ideje kering a közösségi hálón egy történet, mely csodálatos példája a gondoskodásnak, a feltétlen szeretetnek.

Egy idősotthonban a 80 éves férfi minden reggel reggelit visz a feleségének. Azt kérdezték tőle, hogy miért van a felesége az idősek otthonában? Azt válaszolta, hogy Alzheimer kórban szenved. Ekkor azt kérdezték tőle: "A felesége foglalkozna azzal, ha egy reggel nem hozna reggelit neki?" A férfi azt válaszolta, hogy ő már nem emlékszik. Nem tudja azt sem, hogy én ki vagyok. Öt éve nem ismer már meg. Meglepetten mondták neki: "Milyen csodálatos dolog! Ön még mindig viszi a feleségének a reggelit annak ellenére, hogy ő már nem is ismeri meg önt?"
A férfi elmosolyodott, aztán azt mondta: "Ő nem tudja, hogy én ki vagyok, de én tudom, hogy ő kicsoda!"

 

Kedves Hévízi Időskorúak!

Tudom, hiszen a maga családjában is tapasztalom: a mindennapok rohanása, a folytonos munkahelyi stressz, a megélhetés napi gondjai mellett olyan nehéznek érezzük, hogy időt szakítsunk szeretteinkre. Pedig elég csak egy őszinte kérdés: hogy vagy? hogy telt a napod? gyere, igyunk meg együtt egy kávét…..

Vagy, ahol úgy hozta az élet, hogy az idős családtag otthonba, kórházba kényszerül, a látogatás, egy rövid kerti séta, egy közös újságolvasás, egy kis hazai gyümölcs, sütemény elmorzsolgatása, régi barátokról szóló hírek megosztása is elég ahhoz, hogy a lassan telő napokat kicsit bearanyozzuk, hogy éreztessük a másikkal: ott van a gondolatainkban, még mindig fontos nekünk.

 

Azt a szeretetet, amit az előbb említett idős férfi nyújt feleségének, azt kellene mindig, minden körülmények között szem előtt tartanunk mindannyiunknak.

 

Tisztelt Időseink!

 

Ahogyan családjuknak, úgy az önkormányzatnak is nagyon fontosak Önök, akik évtizedekig ezért a városért dolgoztak.

Minden évben igyekeztünk újabb és újabb lehetőségekkel bővíteni az Önök ellátását, mindennapjaik kényelmesebbé tételét.

Folyamatosan újítjuk meg a Teréz Anya Idősek Otthonát, illetve bővítjük a gondozás lehetőségeit. Az intézményen keresztül figyelemmel kísérjük a lakosság körében felmerülő gondozási igényeket, megszervezzük a gondozást, javaslatot teszünk új gondozási módszerek bevezetésére, igény esetén tájékoztatást nyújtunk a szociális ellátások biztosításának feltételeiről. Ezen túlmenően, segítjük az ellátást igénybe vevők hivatalos ügyeinek intézését. A nemrég átadott kormányablak lehetővé teszi, hogy nem kell Hévízről elutazni okmányintézés ügyében, hiszen itt helyben, az esti órákig az Önök rendelkezésére állnak a munkatársak.

Létrehoztuk és megfelelő helyre költöztettük a központi orvosi ügyeletet, folyamatosak a szociális támogatások, melyekre minden évben komoly összeget különítünk el a költségvetésben.

Megújul a város közlekedési rendszere, végre megvalósul a helyi járatú közlekedés is, melyet a visszajelzések alapján Önök közül is nagyon sokan várnak.

Tudjuk: sokak számára nagyon fontos a lelki élet és gondozás – minden eddiginél nagyobb összeggel támogattuk a Hévízen jelen lévő egyházakat azért, hogy a hitélet feltételei folyamatosan javulhassanak.

Jelenleg dolgozunk azon az önkormányzati rendeleten, melynek célja egy egészségmegőrző támogatási rendszer kialakítása. Hisszük, hogy ezek az intézkedések hozzájárulnak ahhoz, hogy Önök minél egészségesebb, aktívabb időskort éljenek meg, s ehhez városunktól is mind több támogatást kapjanak. Jó lenne, ha minél több egészséges, és az életét még örömmel élő idős ember lenne itt, városunkban is. Ehhez kívánunk megadni a jövőben is a lehető legtöbb segítséget Önöknek!

 

Kedves Ezüst korúak!

 

Őszinte szívvel kívánom, hogy az Önök felé fordulás, a szeretet, a figyelem ne csupán ezen a napon adassék meg az Önök számára.

A szeretet nem anyagi lehetőség függvénye, ahogyan a törődés, az odafigyelés sem. Kívánom, hogy minden napjukat aranyozza be valami, amire szívesen gondolnak vissza, amikor este álomra hajtják a fejüket, ami erőt ad a nehezebb, betegesebb napokat is elviselni. Kívánok szerető gyerekeket, vidám unokákat, egészséges napokat, törődést mindannyiuknak! Fogadják szeretettel önkormányzatunk ajándékát, a hamarosan következő műsort, a szerény vendéglátást.

 

Köszönöm, hogy meghallgattak!

 

 

 

 


banner
banner
banner
              ©2014 Papp Gábor