Papp Gábor PolgármesterPapp Gábor - Hévíz Város PolgármesterePapp Gábor Polgármester

2012. 03. 09. Nőnapi köszöntő, Városi Sportcsarnok

 

 

 

Tisztelt Hölgyeim, kedves Vendégeink!

 

Engedjék meg, hogy beszédemet egy Márai Sándor idézettel kezdjem, amely úgy gondolom, a nők, és asszonyok egyik legszebb éltetése.

 

„Kö­szö­net a nők­nek. Kö­szö­net ne­ked, aki meg­szül­tél. És ne­ked, aki a fe­le­sé­gem vol­tál. És ne­ked, te har­ma­dik, tízedik, ez­re­dik, aki ad­tál egy mo­solyt, gyön­géd­sé­get, egy me­leg pil­lan­tást, az ut­cán, el­me­nő­ben, vi­gasz­tal­tál, mi­kor ma­gá­nyos vol­tam, el­rin­gat­tál, mi­kor a ha­lál­tól fél­tem. Kö­szö­net ne­ked, mert sző­ke vol­tál. És ne­ked, mert fe­hér vol­tál. És ne­ked, mert ke­zed szép volt. És ne­ked, mert okos és jó­ked­vű vol­tál. És ne­ked, mert tü­rel­mes és nagy­lel­kű vol­tál. És ne­ked, mert be­ta­kar­tad ha­jad­dal ar­co­mat, mi­kor meg­buk­tam és rej­tőz­ni akar­tam a vi­lág elől, s ne­ked, mert tes­ted me­le­get adott tes­tem­nek, mi­kor fáz­tam az élet ma­gá­nyá­ban. És ne­ked, mert gyer­me­ket szül­tél ne­kem. És ne­ked, mert le­fo­god majd pu­ha uj­jak­kal a sze­mem. És ne­ked, mert ke­nye­ret és bort ad­tál, mi­kor éhes és szom­jas vol­tam. És ne­ked, mert tes­ted­ből a gyö­nyör su­gár­zott. És ne­ked, mert tes­ted­nek olyan il­la­ta volt, mint a föld­nek az élet ele­jén. Kö­szö­net a nők­nek, kö­szö­net.”

 

Kedves hévízi hölgyek!

Oly sok mindenért lehetne még köszönetet mondani akkor, amikor az év egy napját a nőknek szenteljük. Jómagam is, nőkkel vagyok körül véve az otthonomban és a munkahelyemen egyaránt. A türelem, a segítőkészség, a kedvesség, a megértés és a támogatás az, amit ezeknek a hölgyeknek szeretnék elsősorban megköszönni.

Isten, amikor megteremtette a férfit, egyedülinek, árvának, elhagyatottnak látta és arról határozott, hogy „Nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítő társat, hozzá illőt.” Olvassuk mindezt Mózes első könyvének második részében. Istentől először halljuk azt, hogy valami nem jó. Valami nem jó, és ezért megteremti a férfi mellé az első nőt, aki hozzá illik, aki segítő társa az életben, hogy ne legyen egyedül.

Önök, kedves hölgyek, amellett, hogy társink az életben, emellett még sokkal többet tesznek értünk. Testükben hordják és nevelik gyermekeinket, megteremtik az otthont és gondoskodnak annak melegéről, ápolnak és vígasztalnak, támogatnak, és ha kell, óvó kritikával illetnek bennünket.

 

Kedves Vendégeink!

Városunk számára nagyon fontosak a hölgyek. Több olyan civil szervezetünk is van, akik hölgyekből állnak, és most köszönthetjük őket, például a Hévízi Díszítő Művészeti Szakkör és Nőklub tagjait, akik több, mint 40 éve dolgoznak városunkban, és az utóbbi hónapokban két kiállítás is nyílt a munkájukból, „Stafírung” címmel. De köszönthetjük az alig egy évvel ezelőtt alakult Hévízi Zonta Klub tagjait is, akik jótékonysági hölgy egyesületként színesítik a város civil életét. De köszöntöm a fiatalokat tömörítő szervezeteket is, akik mind a sport, mind a művészetek területén kiváló és értékes eredményeket hoznak városunknak. Külön köszöntöm a legfiatalabb civil szervezetünk leányait és asszonyait, a Hévízi Színpad Egyesületből, akik között az egészen fiatal kislányok ugyanúgy megtalálhatók, mint az érett hölgyek, édesanyák, sőt, nagymamák. Hamarosan csodálatos színdarabokkal fognak minket elkápráztatni, és a szórakoztatásunk mellett méltó tanúbizonyságot tesznek a hévíziek tehetségéről és kitartó szorgalmáról.

De városunk egyetlen intézménye sem lehet meg hölgyek nélkül. Legyen az a szociális gondozás, a gyermekgondozás, az oktatás, a művelődés vagy a városüzemeltetés területe, mindenhol szép számmal dolgoznak értünk a hölgyek.

Köszönet nekik azért, hogy munkájukat kimagasló tehetséggel, szorgalommal és elhivatottsággal látják el, holott tudjuk, hogy este kezdődik otthon az újabb műszak, amikor a család motorjaként kell helyt állniuk.

Éppen ezért megérdemli minden egyes nő, hogy egy hivatalos nőnapon megünnepeljük őket, de az év minden napján bizonyítanunk kell számukra, hogy a szívünkben élnek, és szeretjük őket. 

Kívánom, Önöknek, kedves hölgyeim, hogy ne csak ezen a napon lássák meg férfitársaim az őket körülvevő nők csodálatos lényét, mutassák ki köszönetüket mindazért, amit a nőktől kaptak és kapnak, hanem tegyék emlékezetessé egy szeretet-ajándékkal, egy hála-szóval, egy hosszú öleléssel.

Fogadják Városunktól szeretettel ezt a mai ünnepséget, és a kis virágot, amelyet mindenkinek az asztalára tettünk.

Isten éltesse Önöket, hölgyeim! Köszönöm a figyelmet!


banner
banner
banner
              ©2014 Papp Gábor