Papp Gábor PolgármesterPapp Gábor - Hévíz Város PolgármesterePapp Gábor Polgármester

2012. 05.01. Városnapi beszéd- 20 éves Hévíz

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Kedves Vendégeink!

 

Városunk 1992. május elsején kapta meg a városi rangot, tehát ma ünnepeljük várossá avatásunk 20. évfordulóját.

Ez alkalomból az a megtiszteltetés ért minket, hogy ünnepségünkön részt vesz Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke, aki jelenleg a köztársasági elnöki jog- és hatásköröket gyakorolja. Tisztelettel köszöntöm, köszönöm, hogy megtisztelte Hévíz városát e számunkra fontos ünnepen, és bízom benne, hogy még sokszor üdvözölhetjük Hévízen.

Köszöntöm Manninger Jenő urat, a Zala Megyei Közgyűlés elnökét, térségünk Fideszes országgyűlési képviselőjét, Rigó Csaba kormánymegbízott urat és Dr. Sifter Rózsa főigazgató asszonyt a Zala Megyei Kormányhivatal éléről.

Köszöntöm az egyházak képviselőit, a megjelent országgyűlés képviselőket, polgármestereket, a katasztrófa védelmi és rendőri vezetőket, díszpolgárainkat, a sajtó képviselőit és minden kedves vendégünket. Valamint körünkben üdvözölhetjük német országi testvérvárosuk Pfungstadt képviselőit is.

Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm azt az öt embert, akik itt ülnek az első sorban, és hamarosan a színpadra szólítjuk őket, hogy átvegyék Hévíz város kitüntető címét és díjait.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

Hévízt 20 éve emelte városi rangra az akkori köztársasági elnök. Ahhoz azonban, hogy valóban várossá váljunk, szükség volt a hévízi emberek tehetségére, szorgalmára, kitartására.

A városunkért tenni akaró polgárok Hévíz igazi adottsága, és a mai napon őket ünnepeljük.

Az elmúlt napokban felidéztük Hévíz város virágkorát, a „boldog békeidőket”, amikor Hévíz elindult a polgári fürdővárossá válás útján.

A múlt század eleji évek során alakult ki az a fürdőkultúra, amely meghatározta városunk mai arculatát és szerepét. Az elmúlt 20 év Hévíz sok száz éves múltjához képest nagyon kicsi idő, mégis rengeteg változás történt a két évtized alatt a városban, melynek Önökkel együtt városlakóként, majd képviselőként magam is részese voltam, lehettem.
E húsz év alatt életre hívtuk a Bibó-gimnáziumot, templomokat, Városházát és sportcentrumot építettünk, fejlesztettük a gazdaságunk alapját képező gyógy tóra épült szolgáltatásokat, s a városi ranghoz méltó környezetet alakítottunk ki, megfelelő infrastruktúrával, és olyan programokkal, amelyeknek köszönhetően a hévízre látogatók száma jelentősen megnőtt az utóbbi időben.

Minden itt élő munkájára, kitartására szükség volt ahhoz, hogy eredményeket érjünk el, előreléphessünk, olyan rangot vívjunk ki magunknak akár megyei, országos és európai szinten, amelyet épp az előttem szólók ismertek el.

Köszönet ezért a munkáért, a kitartásért, azért a lokálpatrióta hozzáállásért, mely nélkül soha, egyetlenegy település sem mozdulhatna előre. Mert ha egy települést a lakói nem éreznek magukénak, ha ki-ki nem teszi minden odaadásával, tisztességével a rá bízott, vagy éppen általa felvállalt munkát, minden törekvés kudarcba fullad.

 

Hölgyeim és Uraim!

 

Ma itt ül közöttünk az az öt ember, akik mindannyian a maguk szakmájában és hivatásában olyan értékeket képviselnek, amelyet városunk feltétlenül elismer és támogat. Ők mindannyian, személyükkel és mindennapi tevékenységükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy Hévíz az legyen, ami: világszerte ismert gyógyfürdőhely, és tiszta, nyugodt, fejlődő vidéki kisváros, ahol jó élni.

Itt van köztünk a 86 éves író, Géza bácsi, aki túl azon, hogy, 7 kisregényt írt azóta, hogy Hévízen él, kulturális öröksége mellett közéleti tevékenysége, a polgári értékek melletti elkötelezettsége is példaértékű, és számos esetben lát el bennünket tanáccsal. Köszönjük Géza bácsi.   

A rendőrőrsparancsnok, aki másfél éve látja el parancsnoki teendőit, mégis, nekünk, hévízieknek olyan, mintha itt született volna, mert nem csak érti, hanem érzi is, hogy mire van ennek a városnak szüksége. Nem tudtunk tőle még olyat kérdezni, amire ne kaptunk volna pontos és megnyugtató választ.  Igen nagy része van abban, hogy bel és külföldi vendégeink Hévíziről elégedetten távoznak és városunk jó hírét viszik tovább.

De meg kell említenem a tehetséges sportedzőt is, akit minden kollégája szeret és elismer. Teszi szorgalmasan és szerényen a dolgát, összetartja a felnőtt és az utánpótlás csapatot is, és mindemellett olyan szakmai és emberi qualitásokkal rendelkezik, hogy városunk szerencsésnek mondhatja magát, hogy Ő itt dolgozik, és a mi gyermekeinkkel foglalkozik.

Az ilyen elhivatott, kiemelkedő teljesítményeket nyújtó emberek viszik előbbre városunkat, és nekünk meg kell őket becsülnünk.

De itt ül most az első sorban egy olyan ember is, aki 23 éve dolgozik városunkért csendben, a háttérben a városüzemeltetés területén. Aki a néhol szerény kisipari körülmények mellett mindenre talál megoldást, akinek szorgalmas keze alatt modern irodai bútorrá válik az egyszerű bútorlap. Aki mindig készenlétben áll, akire munkaidőn kívül is mindig lehet számítani, és aki mindezért nem vár különösebb ellentételezést. Ez az igazi közszolgálat, köszönet érte.

És végezetül itt ül az az ember, akinél az élet úgy hozta, hogy sajnos néhány éve már nem városunkban dolgozik, de a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Kht. egykori főigazgatójaként, önkormányzati képviselőként, aktív közéleti személyiségként, a keresztény-konzervatív értékek hű elkötelezettjeként örökre beírta magát városunk történelmébe.

Éppen ezért városunk legmagasabb kitűntetését, a díszpolgári címet adhatom át neki, mellyel Hévíz szeretné kifejezni háláját, és azt, hogy értékeljük, és soha nem felejtjük, amit városunkért tett.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!

 

Most ünnepelünk, de fennkölt pillanatokban sem feledhetjük, hogy mennyi még a tennivalónk, milyen sok a terv és a feladat, hogy az ünnep után folytatódik tovább a munka. Mint tudják, városunk nagyon komoly feladatot vállalt magára akkor, amikor úgy döntöttünk, hogy nem mondunk le a közelben működő nemzetközi repülőtérről, és átvállaltuk az üzemeltetését önkormányzati erőből.

Ahhoz, hogy városunkat új piacokról is elérjék a gyógyulni és pihenni vágyó vendégek, elengedhetetlen a légi utas szállítás lehetősége.

Hogy ebben a gazdasági környezetben egy önkormányzat oldja meg azt, amit a gazdasági szektor nem tudott, még nem volt példa.

Tisztában vagyunk a kockázattal, ugyanakkor a városban működő szolgáltatások, vállalkozások és üzletek, a szálláskiadók és vendéglők mind részesülhetnek abban a haszonban, amelyet a Hévíz-Balaton Airporttól várhatunk. Az itt töltött vendégéjszakák után az önkormányzatnak befizetett idegenforgalmi adó összegét visszafordítva városunk fejlesztésére, pedig minden egyes hévízi polgár érezheti majd a hasznát.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

Beszédemet hazánk egykori kultuszminiszterének, Klebensberg Kunó szavaival zárnám:

"Nem akarunk mindig félárnyékban ülni, nem akarunk mindig nyomorogni és nélkülözni, pusztulni és tengődni, hanem az erkölcs és a tudás hatalmával meg akarjuk hatványozni a magyar munka erejét, mert a munka révén módosabbak, függetlenebbek és mindenekfelett öntudatosabb magyarok akarunk lenni. Mindezek megvalósításához, hazafias, művelt, vallásos és pozitív magyar emberekre van szükség!"

 

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

 

 


 

 

 


banner
banner
banner
              ©2014 Papp Gábor