Papp Gábor PolgármesterPapp Gábor - Hévíz Város PolgármesterePapp Gábor Polgármester

2012. 06.01. Pedagógus nap, Városháza

 

 

 

 

Tisztelt Vendégek! Kedves Pedagógusok!

 

A gyermekek már minden bizonnyal köszöntötték a mai napon nevelőiket egy kedves mosollyal, egy szál virággal vagy éppen egy kis műsorral. Most engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem Hévíz Város Önkormányzatának nevében Pedagógusnap alkalmából én is Önöket.

A Pedagógusnap az Önök ünnepe és a mi - szülők, gyermekek és a fenntartó – köszönet nyilvánításának a napja.

Nagyon nehéz szakma a pedagógusoké. S, hogy milyen fontos, hogy mennyi múlik rajtuk, azt talán nem is kell mondanom. A fiatalság szemléletformálásának, műveltségének a pedagógus társadalom a záloga. A óvodapedagógusok a szülői gondoskodást pótolják, megtanítják gyerekeinket a felnőttekbe és a világba vetett bizalomra, a tanárok pedig nagyban alakítják egy-egy diák életpályáját és jövőképét, világlátását, úgy, hogy sokszor akarva-akaratlan, beivódik saját személyiségük is. Köszönet érte Önöknek!

A törvényi változásoknak való megfelelés egyre inkább embert próbáló, hiszen jelentős átalakulás előtt áll az oktatás, mégsem tudunk még semmi konkrétat és biztosat. Az iskolák jövője még képlékeny, feladatuk, elérendő céljaik még kialakulóban vannak, és mindezen felül mindkét közoktatási intézményünk vezetői pályáztatáson esik át. Természetesen, a fenntartó önkormányzat tisztában van azzal, hogy mindez milyen terheket ró Önökre, hogy hivatástudattal végzett munkájuk mellett ezek milyen nyomasztó gondok lehetnek.

A változásoktól én mégis azt remélem, hogy sokat adnak majd a pedagógusoknak, hogy talán az egész pedagógus társadalom számára visszahozzák azt az utóbbi évek során elvesztett eszközt, amellyel munkájukat hitelesen és következetesen végezhetik, melyet a megérdemelt megbecsülés övez és a pedagógus munka fontossága újra visszanyeri régi fényét- a cél eléréséhez az önkormányzat a jövőben is hathatós segítség fog nyújtani.

Amikor a napi gondok és problémák kedvüket veszik, Önök is gondoljanak a mögöttünk álló nevelési év sikereire: a frissen nyílt bölcsődénk legkisebb birtokosaira, az új tornaszobában szaladgáló, mosolygó gyermekarcokra, az iskoláink kiemelkedő versenyeredményeire, a másodikosokra, akik év végére megtanulnak úszni, az érettségizőinkre, akik túl vannak az írásbeli vizsgáikon.

„A tu­do­má­nyos em­ber­fő men­­nyi­sé­ge a nem­zet iga­zi ha­tal­ma. Nem ter­mé­keny la­pály, he­gyek, ás­vá­nyok, ég­haj­lat te­szik a köz­erőt, ha­nem az ész, mely azo­kat jó­za­non hasz­nál­ni tud­ja. Iga­zibb súly és erő az agy­ve­lő­nél nincs. En­nek több vagy ke­ve­sebb lé­te a nem­zet­nek több vagy ke­ve­sebb sze­ren­csé­je.” – mondta gróf Széchenyi István.

Hogy városunk sikere mennyire van az Önök kezében is, nem kérdés. Hévíz igyekszik arra a szellemi erőforrásra alapozni, amelyet város maga kitermel. Egy olyan fiatal és képzett szakember, aki Hévízen járt óvodába, iskolába, majd visszatér családostul szülővárosába, hatalmas érték. Szaktudásuk, ismereteik és tapasztalataik mellett ott van bennük a lokálpatrióta elkötelezettség, városuk iránt érzett szeretetük, amely nagyon sokat adhat Hévíz számára.

 

Kedves Pedagógusok!

Kívánok Önöknek további szép sikereket és sok-sok örömöt hivatásukban, az előadáshoz pedig kellemes szórakozást a mai délutánon!

 


banner
banner
banner
              ©2014 Papp Gábor